Hoe organiseren wij in het reguliere VO-onderwijs een optimale ondersteuning voor leerlingen met een meer complexere ondersteuningsvraag in een daarvoor toegesneden schoolomgeving en in een juiste (ortho)pedagogische context.

Zowel in de notitie “SWV in verandering” als ook in de herziene begroting 2017 ligt het accent op het kunnen realiseren van een voorziening m.b.t. de Extra Ondersteuning binnen de reguliere VO-scholen, zo integraal mogelijk en op termijn het liefst zo veel mogelijk in samenhang met het VSO en de bovenschoolse voorzieningen van het SWV.

Binnen het SWV zijn vanaf januari 2017 financiële middelen vrijgemaakt voor m.n. de VO-scholen om Steunpunten (Trajectgroep, Maatwerk(klas), Pluspunt, Pitstop e.d.) binnen de eigen school te realiseren ten einde zo goed en professioneel mogelijk in te kunnen gaan op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen met een meer complexere ondersteuningsvraag.

Via de link Zo regulier mogelijk kunt u hierover meer informatie vinden.

Hosting & Design door Hokla, Hosting & Webdesign