Voor alle leerlingen met een ondersteuningsaanvraag die van het Primair Onderwijs (PO) naar het Voorgezet Onderwijs (VO) gaan, is het van groot belang dat zij vanaf de start op het VO de juiste ondersteuning krijgen, om deze kwetsbare groep leerlingen de beste kansen te kunnen bieden voor hun toekomst.

Om de ondersteuningsbehoefte in beeld te brengen is een goede overdracht (PO-VO) met daarbij onderzoek van groot belang. Middels het Schoolverlatersonderzoek, wordt in beeld gebracht wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn, alsmede de ondersteuningsbehoefte waaraan gewerkt moet worden. Dit schoolverlatersonderzoek kan tevens als startdocument voor het OPP (VO) dienen.

De uitslag van het schoolverlatersonderzoek doet geen uitspraak over de plaatsing van leerlingen. Hierdoor ligt de verantwoordelijkheid voor de plaatsing van leerlingen in eerste instantie bij de toelatingscommissies van de reguliere
VO-scholen. Zij zullen moeten bepalen of de school voldoende toegerust is om de leerling de benodigde ondersteuning te kunnen bieden of dat zij handelingsverlegen zijn. Hierbij is het van belang de expertise van het Expertisecentrum van het Samenwerkingsverband te betrekken. Zij kunnen als onafhankelijk orgaan de scholen hierbij ondersteunen.

Indien de reguliere school de benodigde ondersteuning niet kan bieden, kan de leerling verwezen worden naar de Onderwijslocatie van het Samenwerkingsverband, het OPDC. Mocht de Onderwijslocatie tevens handelingsverlegen zijn, dan kan er een TLV aangevraagd worden voor plaatsing in het Voortgezet Speciaal Onderwijs bij de CvA.

Extra downloads:
Routing PO – VO
Checklist Extra Ondersteuning VO
LWOO opting-out

Hosting & Design door Hokla, Hosting & Webdesign