Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen. In de link Privacyreglement is onder meer beschreven welke persoonsgegevens scholen en het SWV mogen verwerken en onder welke voorwaarden. De wetgeving Passend Onderwijs en de eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vormen de basis voor het reglement.

Hosting & Design door Hokla, Hosting & Webdesign