In het kader van de verdere implementatie van het Passend Onderwijs is het van het allergrootste belang om het SWV te positioneren als één organisatie die er toe doet en waaraan de verschillende onderdelen ondergeschikt zijn.

Schematisch ziet de organisatie er als volgt uit: Organogram.

Het SWV kent in feite twee organisatieonderdelen:

A. Commissie van Arrangeren (CvA) bespreekt leerlingen met een ondersteuningsvraag en stemt daarbij de financiering af op de ondersteuning.

B. Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening, waarin de volgende onderdelen zijn opgenomen:

  • Onderwijslocatie OPDC, is een Bovenschoolse Onderwijslocatie waarbinnen leerlingen met meer leer- en/of ontwikkelachterstanden onderwijs volgen en worden begeleid gedurende 2 leerjaren ten einde terug te keren naar de VO-school van inschrijving.
  • Tussenvoorziening OPDC, waar de leerlingen zowel externaliserend als internaliserend een kortdurend traject (3 maanden dan wel 6 maanden) lopen, waarbinnen de zelfreflectie en voorbereiding op de terugkeer naar de VO-school van inschrijving centraal staat.
  • Expertisecentrum dat, naast de test- en toetsactiviteiten, vanuit een “Shared Service model” de (VO) scholen kan ondersteunen en begeleiden in de uitvoering van de taken bij de verdere implementatie van Passend Onderwijs. Binnen het centrum zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd die zowel systeem- als leerlinggericht werken.
    Centraal staat hierbij: de ondersteunings- en begeleidingsvraag vanuit de scholen.

Op de startpagina van de website kunt u inloggen op de websites van zowel de Onderwijslocatie OPDC, de Tussenvoorziening OPDC als het Expertisecentrum.

Hosting & Design door Hokla, Hosting & Webdesign