De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het SWV.
In de OPR zitten ouder(s)/verzorger(s), personeel en leerlingen. Via de OPR hebben zij instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het SWV. In dit plan staan onder meer de afspraken van het SWV over de (extra) ondersteuning aan de leerlingen en de toewijzing daarvan. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden (MR) van de scholen.

U kunt contact krijgen met de OPR van ons SWV via het mailadres: opr@swvzodrenthe.nl

Het Reglement van de Ondersteuningsplanraad is via deze link te downloaden.

Hosting & Design door Hokla, Hosting & Webdesign