Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan 2014 – 2018 wordt de koers van SWV VO/ VSO Zuidoost-Drenthe beschreven. De nieuwe wet is hierbij het referentiekader. Vanaf 1 augustus 2014 werken we met een vierjarig ondersteuningsplan en een meerjarenbegroting.

Het Ondersteuningsplan SWV Zuidoost-Drenthe VO 22.02 versie juni 2017 kunt u via de link inzien.

Hosting & Design door Hokla, Hosting & Webdesign