De VO-school van inschrijving bepaalt, ondersteund met een advies van het Expertisecentrum, in goed overleg met de ouder(s)/verzorger(s), Primair Onderwijs (IB-er) en de betrokken orthopedagoog, de plaatsing op de bovenschoolse onderwijslocatie. Hierbij is bepalend de mate van handelingsbekwaamheid dan wel handelingsverlegenheid van de betreffende VO-school. Wanneer de bovenschoolse onderwijslocatie handelingsverlegen is, zal er een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aanvraag gedaan worden.

Via de link Formulier Vastgesteld Arrangement vindt u de arrangementen opgenomen in ons Samenwerkingsverband.

De CvA kent een Arrangement toe, welke door de directeur SWV bekrachtigt wordt tot besluit.

Hosting & Design door Hokla, Hosting & Webdesign