Soms hebben jongeren problemen, waardoor het op school niet goed gaat. Ze zijn bijvoorbeeld erg druk in de klas of hebben nauwelijks vrienden of vriendinnen. Ook kunnen ze last hebben van problemen thuis of in hun omgeving. Angst, verdriet, machteloosheid of agressie komen dan tot uiting in hun gedrag op school.

De school onderzoekt wat de oorzaak is van de problemen en bespreekt met de ouder(s)/verzorger(s) mogelijkheden en oplossingen. Hierbij kan de hulp ingeroepen worden van de Zorg Coördinator van de school. De Zorg Coördinator werkt nauw samen met het zorgteam, met daarin deskundigen op het gebied van leer- en sociaal-emotionele problemen. Zij adviseren docenten, mentoren en teamleiders en ondersteunen/begeleiden leerlingen in hun specifieke problematiek. Het zorgteam is betrokken bij de basis- en extra ondersteuning. Soms echter heeft de school geen oplossing. In zo’n situatie neemt de Zorg Coördinator, in overleg met de ouder(s)/verzorger(s), contact op met de Front Office medewerker
SWV Zuidoost-Drenthe VO 22.02 om een Arrangement aan te vragen bij de CvA.

De Front Office medewerker (Mw. M.Y. Daalder) is te bereiken:
Telefonisch: 0591-612989
Per email:     m.daalder@opdc-zodrenthe.nl

Hosting & Design door Hokla, Hosting & Webdesign