TLV PrO (Arrangement P): De School voor Praktijkonderwijs (PrO) is voor leerlingen die naar verwachting geen VMBO-diploma kunnen behalen. Het PrO leidt leerlingen naar een arbeidsplaats en/of vervolgopleiding. Leerlingen worden voorbereid op het krijgen en vasthouden van een arbeidsplaats. Dit gebeurt individueel of in kleine groepen. Er is veel aandacht voor praktische vakken, sociale vaardigheidstrainingen en stages. Het motto is: leren door doen. Een leerling kan in aanmerking komen voor een TLV PrO wanneer hij/zij voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Criteria voor een TLV PrO

1)  IQ tussen 60 tot en met 80 in combinatie met:
Leerachterstand groter of gelijk aan 50%
in twee of meer van de volgende domeinen:
Inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen.
Daarbij moet minstens één van de domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen zijn.

2) Bij een IQ tussen 55 en 60 kan op grond van de in het leerlingdossier opgenomen gegevens en in overleg met de school en de wettelijke vertegenwoordiger(s) eventueel voor PrO besloten worden.

Hosting & Design door Hokla, Hosting & Webdesign