Welkom

De scholen voor het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs binnen ons Samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe VO 22.02 (SWV) maken Passend Onderwijs voor elke leerling in onze regio mogelijk.

Voor alle leerlingen binnen het SWV is er een passend antwoord op de ondersteuningsvragen die zij bij het onderwijsleerproces kunnen hebben. Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij/zij behoefte aan heeft.

Het SWV hecht waarde aan een sterke basis. Dit betekent dat er zo veel mogelijk ondersteuning plaats vindt daar waar het nodig is en zo dicht mogelijk bij de leerling. Goed onderwijs is dan ook de basis van passende ondersteuning.

Hosting & Design door Hokla, Hosting & Webdesign